organisatie ontwikkelingUw medewerkers bepalen het succes van uw organisatie. Zij zorgen voor tevreden klanten en het behalen van organisatorische doelen. Organisatieontwikkeling is een continu proces, organisaties staan immers nooit stil! Excellent presterende organisaties voldoen aan een aantal voorwaarden: Het leiderschap bevindt zich op het juiste niveau, ze werven de juiste mensen, ze zien de harde feiten onder ogen, blijven vertrouwen op en werken aan succes.

Excellent presterende organisaties vinden een antwoord op drie vragen: wat kan ik het best, waar geloof ik het meest in en wat is cruciaal voor mijn economisch voortbestaan? Dat doen deze organisaties onder andere door te zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur. Verder hechten ze groot belang aan technologie c.q. ontwikkeling en innovatie, maar zijn daarin selectief en ze werken gestaag en volhardend aan hun doelen. Onder de noemer organisatieontwikkeling geven wij op onze eigen natuurlijke wijze samen met u vorm aan bovenstaande vraagstukken. Niet met lijvige rapporten die meestal toch ergens in een la verdwijnen maar hands-on, samen met u, gaan we voor het continue blijven ontwikkelen van u, uw mensen en dus uw organisatie. Dat geeft een vliegwieleffect waardoor ook u een excellent presterende organisatie kunt worden of blijven.

Organisatieontwikkeling start met het formuleren van de beoogde doelstellingen. Wat u al heeft nemen we hierin mee. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden maar kijken met u kritisch naar uw totale organisatie en wat deze organisatie nodig heeft om de toekomst aan te kunnen. Samen met u zijn we nauw betrokken bij de effectieve implementatie van de ontwikkelingstrajecten zodat ze een blijvend (vliegwiel)effect binnen uw organisatie teweeg brengen.